MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 100276

  GÜNCEL MEVZUAT


Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 85) (18.12.2017)

Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:84) (18.12.2017)

İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 83) (18.12.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) (17.12.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) (17.12.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (17.12.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 9 Adet Tebliğ (16.12.2017)

GİB: Önemli Duyuru (15.12.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.12.2017)

SGK Genel Yazı Borç Sorgusu (15.12.2017)

SGK Genel Yazı Yapı Ruhsatları (15.12.2017)

2017 Yılı GMSİ Beyanlarında Götürü Gider Oranı %15 Olarak Uygulanıyor (15.12.2017)

BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.12.2017)

E-Bildige Uygulamasında Yapılacak Kesinti Hakkında Duyuru (14.12.2017)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) (14.12.2017)

Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri 64, 65, 66, 67, 68, 69 ,70 (13.12.2017)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (12.12.2017)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.12.2017)

7063 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.12.2017)

6111 Sayılı Kanuna İstinaden SBM Duyurusu (11.12.2017)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810) (11.12.2017)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800) (11.12.2017)

Transfer Fiyatı ya da Yönetiminin Maliye Bakanlığı ile Sözleşme Yapılarak Belirlenmesi (08.12.2017)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (08.12.2017)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330) (08.12.2017)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320) (08.12.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.12.2017)

2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26 Aralık 2017 Olarak Belirlendi (07.12.2017)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (07.12.2017)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230) (07.12.2017)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220) (07.12.2017)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200) (07.12.2017)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17) (07.12.2017)

İSMMMO: 7061 Sayılı Kanun'un Özet Çalışması (07.12.2017)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Güncellendi. (06.12.2017)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299) (06.12.2017)

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları (06.12.2017)

İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV’nin Belge Aranmaksızın İadesi (05.12.2017)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (05.12.2017)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15) (05.12.2017)

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (05.12.2017)

Alt Yapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kazançları Kurumlar Vergisine Tabidir (04.12.2017)

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54 (01.12.2017)

Yapılandırılan Borçların Taksit Ödemelerine İlişkin Duyuru (01.12.2017)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) (01.12.2017)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru (29.11.2017)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2017 Unutmayın (29.11.2017)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2017 Unutmayın (29.11.2017)

Sosyal Güvenlik Kurumunca Arabuluculuk Kararları Mahkeme Kararı Niteliğinde Sayıldı (29.11.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (28.11.2017)

Antalya İlinin Kumcula, Finike, Demre, Kaş ve Kemer İlçelerindeki İşveren ve Sigortalıların Ödeyeceği Sigorta Primleri Ertelendi (27.11.2017)

BKK 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (27.11.2017)

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı. (24.11.2017)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379) (24.11.2017)

Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (23.11.2017)

GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (21.11.2017)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)

E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)

“ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Mücbir Sebep Hallerinde İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları (14.11.2017)

Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir. (13.11.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) (11.11.2017)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (10.11.2017)

Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerimizin Dikkatine! (10.11.2017)

Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen Mükelleflere İlişkin Duyuru (10.11.2017)

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.11.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (09.11.2017)

ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler Hakkında Duyuru (08.11.2017)

Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi hk: (08.11.2017)

GİB: E-Beyannameden İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannameler Hk. (07.11.2017)

Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma (04.11.2017)

2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi Uzatıldı (03.11.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (03.11.2017)

Elektronik Tebligat Duyurusu (02.11.2017)

1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru (01.11.2017)

İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Düzenleyen Mükelleflerimizin Dikkatine! (31.10.2017)

Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecek (31.10.2017)

GİB DUYURU: e-Fatura Uygulaması (30.10.2017)

3 Seri No.Lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (24.10.2017)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 46 (24.10.2017)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.10.2017)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.10.2017)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.10.2017)

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (20.10.2017)

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar BKK 2017/10834 (20.10.2017)

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/198 (18.10.2017)

GİB DUYURU: E-Fatura Güncelleme Paketi (16.10.2017)

Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.10.2017)

Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin Maliye Bakanlığı Duyurusu (12.10.2017)

4/1-(a) ve (b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis Uygulamaları (12.10.2017)

Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyuru (11.10.2017)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.10.2017)

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Kapsamında, Mükelleflerin Getirilen İmkanlardan Yararlanabilmeleri İçin Gerekli Olan Şartlar ve Yapmaları Gerekenler (11.10.2017)