MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 143332

  MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 - İşyeri kira ödemelerinin tamamı ve konut kiraları 500 TL  yi aşıyorsa  VUK 268 nolu tebliğe göre Banka yolu ile ödeme veya tahsil edilmesi. 

-İşyeri kira ödemelerinizin tutarı ne olursa olsun Banka yolu ile ödenmesi.


-7.000 TL yi aşan ödeme ve tahsilatların VUK 332 tebliğe göre banka yoluyla yapılması


-
10 kişi ve üzeri çalışanı olanlar 18.08.2008 tarihli resmi gazetedeki yönetmelikle ödemelerini bankadan yaptırmaları gerekmektedir

-İşverenler çalışanlarının ücret bordrolarını her ay muhasebeden alıp personeline maaşlarını öderken imzalattırarak muhasebeye iade etmelidirler.


10/02/1991 tarih 20782 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 3100 sayılı kanunun 29 no’lu tebliği ile satışı olunan her gün  “Z” Raporlarının Alınması gerekmektedir.

-işyerinizde teslim haricinde Sattığınız malların faturası ya irsaliyeli faturua olacak yada fatura ile birlikte sevk irsaliyesi kesilmek zorundadır.